Workflow Automatisering

Bedrijf:  Nieuwsdruk Nederland

Project: Workflow Automatisering Prepress

Rol: Projectmanager en leidinggevende

 • De Prepress kampte na verlies van een grote klant met overbezetting.
 • Voor diverse gremia geschetst waar ik als manager naar toe wilde.
  • een unattended Prepress-workflow voor minimaal 90%.
  • een verschuiving van productie naar klant-ondersteuning.
 • Opstellen projectplan, opleidingsplan en  migratietraject.
 • Opstellen en afstemmen reorganisatiemethode en tijdpad.
 • Keuze voor .workflow incl. componenten i.s.m. centrale IT afdeling.
 • Projectbegroting, investeringsaanvraag incl. exploitatiekosten.
 • Technische invulling door IT-afdeling i.s.m. de 4 prepress-specialisten.

 

 • Keuzes m.b.t. hardware, software, componenten en beheertaken.
 • Bewaking van de voortgang van het project.
 • Zorgen voor borging van de gerealiseerde IT-invulling.
 • Project na overschrijding van 5 maanden succesvol afgerond.
 • De workflow is sinds 2016 de standaard voor commerciële producties.